The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6470 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Christian Zumvohrde [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 29.5.1834 [+]

Dating based on

Brevet må være skrevet umiddelbart efter Zumvohrdes bønskrivelse af 29.5.1834. Thorvaldsen må altså have imødekommet Zumvohrdes bønskrivelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Deres Høi og Velædle; / Hr von Torvaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Deres Høi og Velædle!

For denne store Velgjerning, som Deres Naade haver beviist imod mig forbliver jeg evig Deres Skyldner, thi jeg saae min Moder i Øieblikket forladt, og jeg som er skyldig til at hjelpe hende, var ikke istand dertil, saa har Deres Naades Godhed rettet min Moder og mig, som Ubekjendte, udaf Nøden. Thi nu haaber jeg snart at komme hende til Trøst, hvorfor jeg har Deres Godhed at takke. og forbliver Deres stedse skyldigste og taknemligste Tjener

Niels Christian Zumvohrde
født i Hillerød    

Archival Reference
gmV, nr. 150
Last updated 07.01.2013 Print