Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8141 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

2.8.1839 Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Afskrift

Ifølge vedlagt specificerede Overslage forfattede af paalidelige Mestere her af Staden, andrager Bekostningerne ved Opførelsen af et Museum for Thorwaldsens Arbeider, paa den af hans Majestæt Kongen skjænkede Grund efter den af mig forfattede Tegning nemlig:

Muurarbeide 95,255 rdl 38β. [tegn for skilling]
Tømmer do 25,622 – 18
Stenhugger do 26,692 – 72
Smede do   2,531
Snedker – do   2997 – 16
Glarmester – do   1257 – 80
Maler – do     405 – 48
Harthukker do   4,429 –   8
Kobbertaget 28,216 – 24
  _
  187,407rdl 56β

Efter at jeg nøie med hver Mester har giennemgaaet og drøftet hver enkelt Post, anseer jeg ovenstaaende Sum for tilstrækkelig [sideskift]
tilstrækkelig til derfor forsvarligt at udføre det efter dette forslag nødvendige Byggearbeide.
De Figure der forzire Bygningens Ydre Facader saavelsom Gaarden og Pladsen ere her ikke bragte i Beregning, ei heller er heri beregnet Noget til Bygningens indvendige Dekoration eller Figurenes opstilling, ligesom der ikke er opført Noget for Tilsyn ved Arbeidets Udførelse, hvilket alt vil bero paa nærmere Bestemmelse.

ærbødigst

Kjøbenhavn d. 2.August 1839. G. Bindesbøll.

Afskriftens Rigtighed bevidnes.

Kongerigets Arkiv Contoir d. 15 Decbr. 1885.

Kringelbach

Gebyhr for Afskriften
Een Krone betalt

Generel kommentar

Brevet er en afskrift dateret 15.12.1885 af Bindesbølls brev til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Her følges imidlertid originaldokumentets datering.

Arkivplacering
gmIX, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 10.05.2011 Print