The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8141 of 10246
Sender Date Recipient
Gottlieb Bindesbøll [+]

Sender’s Location

København

2.8.1839 Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Afskrift

Ifølge vedlagt specificerede Overslage forfattede af paalidelige Mestere her af Staden, andrager Bekostningerne ved Opførelsen af et Museum for Thorwaldsens Arbeider, paa den af hans Majestæt Kongen skjænkede Grund efter den af mig forfattede Tegning nemlig:

Muurarbeide 95,255 rdl 38β. [tegn for skilling]
Tømmer do 25,622 – 18
Stenhugger do 26,692 – 72
Smede do   2,531
Snedker – do   2997 – 16
Glarmester – do   1257 – 80
Maler – do     405 – 48
Harthukker do   4,429 –   8
Kobbertaget 28,216 – 24
  _
  187,407rdl 56β

Efter at jeg nøie med hver Mester har giennemgaaet og drøftet hver enkelt Post, anseer jeg ovenstaaende Sum for tilstrækkelig [sideskift]
tilstrækkelig til derfor forsvarligt at udføre det efter dette forslag nødvendige Byggearbeide.
De Figure der forzire Bygningens Ydre Facader saavelsom Gaarden og Pladsen ere her ikke bragte i Beregning, ei heller er heri beregnet Noget til Bygningens indvendige Dekoration eller Figurenes opstilling, ligesom der ikke er opført Noget for Tilsyn ved Arbeidets Udførelse, hvilket alt vil bero paa nærmere Bestemmelse.

ærbødigst

Kjøbenhavn d. 2.August 1839. G. Bindesbøll.

Afskriftens Rigtighed bevidnes.

Kongerigets Arkiv Contoir d. 15 Decbr. 1885.

Kringelbach

Gebyhr for Afskriften
Een Krone betalt

General Comment

Brevet er en afskrift dateret 15.12.1885 af Bindesbølls brev til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Her følges imidlertid originaldokumentets datering.

Archival Reference
gmIX, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 10.05.2011 Print