No. 7828 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.C. Schönweller [+]

Afsendersted

København

10.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Til
Høyvelbaarne
Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
Commandeur af Dannebrog, og Dannebrogsmand
samt
Ridder af fleere Ordener
etc – etc – etc –

Anno 1838
November 10de
 

Forfærdiget 1 Alen Commaneur-Baande
– – – 1 Alen dobbelte Ridderbaand
– – – 1 Alen Dannebrogsbaand
Debet
Rbdlr 1 3 [tegn for mark] ” s
1 – ” – ”
” 4 – ”

Summa Rbdlr 3 – 1 [tegn for mark] – ” s
betalt
hvorfor ærbødigst quittereres
J: C: Schønweller

[På bagsiden, med Thorvaldsens hånd:]
50 rd
50 rd
50 r
50
50
50

Arkivplacering
gmIV, nr. 163
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Regninger til Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print