The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7769 of 10246
Sender Date Recipient
J.C. Schönweller [+]

Sender’s Location

København

10.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til
Høyvelbaarne
Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
Commandeur af Dannebrog, og Dannebrogsmand
samt
Ridder af fleere Ordener
etc – etc – etc –

Anno 1838
November 10de
 

Forfærdiget 1 Alen Commaneur-Baande
– – – 1 Alen dobbelte Ridderbaand
– – – 1 Alen Dannebrogsbaand
Debet
Rbdlr 1 3 [tegn for mark] ” s
1 – ” – ”
” 4 – ”

Summa Rbdlr 3 – 1 [tegn for mark] – ” s
betalt
hvorfor ærbødigst quittereres
J: C: Schønweller

[På bagsiden, med Thorvaldsens hånd:]
50 rd
50 rd
50 r
50
50
50

Archival Reference
gmIV, nr. 163
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen
Last updated 10.05.2011 Print