Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3210 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

14.4.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Den seneste datering er fulgt, da det er denne, der relaterer sig til Thorvaldsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Af Dr. Brøndsted har jeg Undertegnede imodtaget til laans den Summa 30: Skriver tredive Scudi Romani hvilke jeg forpligter mig til at indbetale igjen i det seneste inden Junij Maaneds Udgang dette Aar til Ihændehaveren af dette Beviis, som paa Dr. Brøndsteds Vegne i hans Fraværelse vil imodtage Beløbet og quittere for samme.

Rom den 26 Februar 1823

A:L: Koop

30 Scudi

For mig at betale til S.T. Hr. Etatsraad A. Thorvaldsen.
Rom den 14 April 1823.

Brøndsted.

Generel kommentar

Alt undtagen Koops underskrift er ført i pennen af Brøndsted.

Arkivplacering
gmII, nr. 22
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 10.05.2011 Print