The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3210 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

14.4.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet. Den seneste datering er fulgt, da det er denne, der relaterer sig til Thorvaldsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Af Dr. Brøndsted har jeg Undertegnede imodtaget til laans den Summa 30: Skriver tredive Scudi Romani hvilke jeg forpligter mig til at indbetale igjen i det seneste inden Junij Maaneds Udgang dette Aar til Ihændehaveren af dette Beviis, som paa Dr. Brøndsteds Vegne i hans Fraværelse vil imodtage Beløbet og quittere for samme.

Rom den 26 Februar 1823

A:L: Koop

30 Scudi

For mig at betale til S.T. Hr. Etatsraad A. Thorvaldsen.
Rom den 14 April 1823.

Brøndsted.

General Comment

Alt undtagen Koops underskrift er ført i pennen af Brøndsted.

Archival Reference
gmII, nr. 22
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 10.05.2011 Print