14.4.1823

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet. Den seneste datering er fulgt, da det er denne, der relaterer sig til Thorvaldsen.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Af Dr. Brøndsted har jeg Undertegnede imodtaget til laans den Summa 30: Skriver tredive Scudi Romani hvilke jeg forpligter mig til at indbetale igjen i det seneste inden Junij Maaneds Udgang dette Aar til Ihændehaveren af dette Beviis, som paa Dr. Brøndsteds Vegne i hans Fraværelse vil imodtage Beløbet og quittere for samme.

Rom den 26 Februar 1823

A:L: Koop

30 Scudi

For mig at betale til S.T. Hr. Etatsraad A. Thorvaldsen.
Rom den 14 April 1823.

Brøndsted.

General Comment

Alt undtagen Koops underskrift er ført i pennen af Brøndsted.

Archival Reference

gmII, nr. 22

Persons

Last updated 10.05.2011