Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7812 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kunstforeningen af 1825 [+]

Afsendersted

København

5.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor denne notits blev trykt. Som det fremgår, er notitsen dog skrevet allerede 23.11.1838.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kunstforeningen.
Priisopgave.

For et Oliemalerie, forestillende:
Thorvaldsens ankomst og Modtagelse paa Kjøbenhavns Toldbod, den 17de Septbr. 1838” udsætter Foreningen en Sum af 300 til 400 specier.
De Herrer Kunstnere, som agte at concurrere, anmodes om at indsende deres Skizzer inden dette Aars Udgang.
Kjøbenhavn, den 23de Novbr. 1838.

Generel kommentar

Denne notits blev trykt i tillægget til Berlingske Tidende, No. 290, 5.12.1838.

Værker
Sidst opdateret 09.05.2017 Print