The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7812 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstforeningen af 1825 [+]

Sender’s Location

København

5.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor denne notits blev trykt. Som det fremgår, er notitsen dog skrevet allerede 23.11.1838.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Kunstforeningen.
Priisopgave.

For et Oliemalerie, forestillende:
Thorvaldsens ankomst og Modtagelse paa Kjøbenhavns Toldbod, den 17de Septbr. 1838” udsætter Foreningen en Sum af 300 til 400 specier.
De Herrer Kunstnere, som agte at concurrere, anmodes om at indsende deres Skizzer inden dette Aars Udgang.
Kjøbenhavn, den 23de Novbr. 1838.

General Comment

Denne notits blev trykt i tillægget til Berlingske Tidende, No. 290, 5.12.1838.

Works
Last updated 09.05.2017 Print