Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7771 af 10246
Afsender Dato Modtager
G. Borup [+]

Afsendersted

København

12.11.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Buste,
modelleret efter Naturen, i det Mindre, af Undertegnede.

Gibsafstøbninger heraf ere ene og alene at bekomme hos Kunstneren selv, samt med hans Samtykke i Gibsboutiken paa store Kjøbmagergade Nr. 7, hos Hr. Barsugli. Iøvrigt finder jeg mig foranlediget til at gjøre enhver Vedkommende opmærksom paa, at det, ifølge allerhøieste Forordning af 13de December 1837, er formeent Alle og Enhver at foretage nogen Efterligning af dette mit Arbeide, da jeg forbeholder mig den mig ved ovennævnte Anordning i 5 Aar allernaadigst tilstaaede Eneret, som jeg herved ifølge Forordningens Paragraph bringer til almindelig Kundskab.

G. Borup,
Artist af det kgl. Akademi
for de skjønne Kunster,
boende paa Gammelamagertorv Nr. 6,
i Stuen, i den indre Gaard.

Sammesteds faaes af Barsugli: Napoleon tilhest ved Bataillen ved Marengo; Göthe, i 12 Tom., i samme Smag som Lord Byron, modelleret af T. Tidemann. Barsugli forbeholder sig Eneret til disse.

Generel kommentar

Denne meddelelse blev bragt i Berlingske Tidende Nr. 268, 12.11.1838.


Borups meddelelse om copyrighten på sin Thorvaldsen-buste hænger sandsynligvis sammen med, at han af den dansk-tyske gipser Johanne Juliane Antonetti var blevet spurgt, om hun kunne sælge Borups buste i sin butik i Østergade i København. Borup afslog anmodningen, og Antonetti fik da fremstillet et busteportræt af Thorvaldsen, som siges at have lignet Borups buste, og som hun solgte i sit gipseri. Se avisartiklen om dette af 23.11.1838.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
Johann Wolfgang von Goethe · Napoleon 1. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 09.05.2017 Print