Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2223 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

27.4.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scavenius har besøgt Thorvaldsens værksted og om eftermiddagen kørt til La Storta til en stor fest i anledning af Christian Carl Friedrich Augusts og Friedrich August Emils afrejse fra Rom.

Se original

Besøgt Thorvaldsens Attelier. – Kl. 3 kjørt til La Storta, hvor Schubart havde foranstaltet en fête for vore afreisende Prindser. Disse kom temmelig sildig og blev der da spiist, og især drukket tæt, siden gjort Spectakler (pereat [...]) til endelig fast hele Selskabet, paa et Par nær (hvoriblandt den vrede Gjerlev) lagde sig, den ene efter den anden, til at sove. Endelig Kl. 3½ [?] toge Prindserne væk. Vi andre kom til Rom Kl. 6. –

Generel kommentar

Scavenius efterlod i anledning af festen i La Storta 27.4.1819 også en hilsen i Thorvaldsens stambog, jf. artiklen Thovaldsens stambog.

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 87. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Emneord
Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens værksteder, besøg i
Personer
Christian Carl Friedrich August · Friedrich August Emil · Andreas Christian Gierlew · Herman Schubart
Sidst opdateret 24.04.2017 Print