Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2120 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik Schmidt [+]

Afsendersted

Rom

20.1.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Schmidts dagbog, hvori digtet er trykt, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Til Hygea

Du, hvis snehvide Arm det styrkende Sundhedens Bæger,
Fyldt med helbredende Saft, omsnoet af Visdoms Symbol,
Rækker smilende hen til den blege, vansmægtende Læbe,
Og, som med Gudernes Drik, nyskaber svindende Kraft,
Svæv til vor Torvaldsen ned, af brændende Bønner paakaldet,
Skjænk ham Legemets Kraft, Aanden er fyrig og stærk!
Dog – som Harpocrates, Du med Fing’ren paa Læben paabyder
Taushed, tydende hen paa et uforskeligt Raad.
Du er kun Skyggen af Ham, i hvem Alt lever og røres;
Derfor staaer du saa taus, hyllet i Fabelens Slør.
Hør da vor brændende Bøn, o Du som kan høre og raade!
Byd, som ved Ordet Du bød fordum: Jeg vil det, vær karsk!

Generel kommentar

Dette digt stammer fra den trykte udgivelse af Schmidts dagbog, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit. Digtet er skrevet som en opmuntring til den syge Thorvaldsen, som det fremgår af teksten.
Schmidt afleverede personligt digtet til Thorvaldsen 21.1.1819.

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 40.
  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 459-461.

Emneord
Digte til Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.12.2015 Print