Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8421 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

30.4.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Overværer, at fregatten Thetis løber af stabelen. Besøger Kunstakademiets udstilling og ser Thorvaldsens statue Christian 4., A152, der er under udarbejdelse.

[Dagbog 30.4.1840:]

Kl. 12 bivaanet det skiønne Syn: at Fregatten Thetis løb af Stabelen. Roet frem og tilbage, gaaet ombord i Cadet Corvetten og i Briggen S. Croix. Samtale med G.L.R. Dankwarth. Besøgt Udstillingen og Thorvaldsens Christian 4. Diner. Jeg blev i Admirals Mundering.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.


Frank Allan Rasmussen, Orlogsmuseet, www.orlogsbasen.dk beskriver, hvordan det foregik, når et skib løb af stabelen:

Kun ved specielle lejligheder åbnedes Holmens porte. For eksempel når et af flådens skibe skulle løbe af stabelen, eller når et større ingeniørarbejde skulle indvies. Fra alle dele af byen strømmede et festklædt publikum til Toldboden, og via “Bommen” over havnen til Holmen. På begge sider af byggebeddingen var der til lejligheden rejst telte. Et kongetelt hvorfra den royale familie og deres gæster kunne overvære stabelafløbningen, og et for de øvrige honoratiores og værftets ledelse. Kongehusets medlemmer blev hentet på Toldboden i en af flådens smukke chalupper, og blev under udfoldelse af hele cermoniellet roet over til Nyholm, hvor de blev modtaget af ministeren, chefen for værftet og en honnørvagt. Når kongefamilien var steget i land hejstes kongeflaget, og fra batteriet Sixtus og de på Reden liggende orlogsskibe blev der afgivet salut. Holmens provst holdt derefter en tale, og kongen gav ordre til at skibet skulle sættes i vandet. Under høje og begejstrede hurraråb løb den store skibskrop ud i vandet. Derefter saluteredes der endnu engang, og kongefamilien blev roet tilbage til Toldboden. For det almindelige publikum, og de sammenkaldte håndværkere blev der musiceret, og for civilisterne var der efterfølgende lejlighed til at beundre de mange smukke modeller af skibe og tekniske indretninger i Modelkammeret.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 77.

Emneord
Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Kunstakademiets udstillinger · Portrætstatuer, historiske personer
Personer
F.C. Dankwart · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 17.06.2016 Print