Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 671 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

5.9.1808 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Kunstakademiet, København
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

København, 5.september 1808.

Det Kongelige danske Videnskabers Selskab har for mig andraget hvor ønskeligt og vigtigt det vilde være for samme, om Academiets Medlem Kobberstikker G. Haas paa nogen Maade kunde forhielpes til bedre Lejlighed for sin Kobbertrykkerpresse. Jeg har troet at burde tage Hensyn paa denne Anbefaling fra et saa hædret Selskab, saameget meere som det Arbejde, der har foranlediget denne, er almeennyttigt. Da dette Selskabets Ønske kan opfyldes, uden at nogen forurettes, ved nemlig at overlade Kobberstikker Haas noget af den Lejlighed, som ved Professor Bangs dødelige Afgang og Professor Thorvaldsens Fraværelse er ledig paa Charlottenborg Slot, saa har jeg intet imod, at bemeldte Academiets Medlem G. Haas nyder godt af denne Velgierning, indtil Professor Thorvaldsen vender tilbage fra Italien, eller indtil Academiets Præses maatte finde Grund til heri at giøre nogen Forandring…

Generel kommentar

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Andre referencer

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 337, p. 20-21.

Emneord
Kunstakademiets boliger
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 20.01.2015 Print