The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 671 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

5.9.1808 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Kunstakademiet, København
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

København, 5.september 1808.

Det Kongelige danske Videnskabers Selskab har for mig andraget hvor ønskeligt og vigtigt det vilde være for samme, om Academiets Medlem Kobberstikker G. Haas paa nogen Maade kunde forhielpes til bedre Lejlighed for sin Kobbertrykkerpresse. Jeg har troet at burde tage Hensyn paa denne Anbefaling fra et saa hædret Selskab, saameget meere som det Arbejde, der har foranlediget denne, er almeennyttigt. Da dette Selskabets Ønske kan opfyldes, uden at nogen forurettes, ved nemlig at overlade Kobberstikker Haas noget af den Lejlighed, som ved Professor Bangs dødelige Afgang og Professor Thorvaldsens Fraværelse er ledig paa Charlottenborg Slot, saa har jeg intet imod, at bemeldte Academiets Medlem G. Haas nyder godt af denne Velgierning, indtil Professor Thorvaldsen vender tilbage fra Italien, eller indtil Academiets Præses maatte finde Grund til heri at giøre nogen Forandring…

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 337, p. 20-21.

Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.01.2015 Print