Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9724 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

20.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Høitagtede Ven.

Dette Brev vil, som jeg haaber, træffe Dem i bedste Velgaaende i Rom og i fuld Arbeide med at forestaa Indpakningen af Thorvaldsens Sager; thi det lader jo nu til, at Alt, efter Deres Formodning, vil gaae heldigt i dette Anliggende. – Angaaende et Par Smaasager have Executorene bedet mig at tilskrieve Dem. –

Frue Paulsen har yttret Ønske om at faae det Portrait af hendes Fader, som hænger i hans Værelse i Rom. – Da det er af H. Vernet, forstaaer det sig jo af sig selv, at vi ikke kunne opfylde dette Ønske; men[?] derimod ville vi bede Dem strax at bestille en Copie deraf hos Koop, som vi da tænkte at forære hende. – Hendes andet Ønske, at faae en Afstøbning Hans Statue, afhænger ikke af os, men af Frue Stampe, som eier baade Model og Form dertil. –

Blandt Thorvaldsens Papirer fandtes en Anvisning paa Torlonia udstædt af Sommariva i Thorv.s Faveur, hvorpaa endnu restere 2000 Scudi. Da Dokumentet er fra 1817, saa ere disse Penge rimeligvis paa anden Maade betalte eller nu ikke til at erholde; vi mente imidlertid at burde giøre Dem bekiendt dermed, da man maaske i Rom og navnligen hos Torlonia derom kunde faae nogen Oplysning. – En Copie deraf findes paa Foden af dette Brev. –

Frue Stampe har bedet min anmode Dem om, at drage Omsorg for, at Th.s Luchesiske Dragt (: vil vel sige den Dragt, han bar som Medlem af Academiet St: Luca :) blev bevaret for Museet. – Nogle Smaatting, som høre dertil, har hun i Forvaring. –

Med de bedste Ønsker om en heldig Reise for Dem og Deres Familie.

Kiøbenhavn d. 20de. Junii 1844. Deres hengivne
Schouw
Generel kommentar

Den omtalte anvisning kan læses her.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1557, folio.
Emneord
Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Portrætstatuer, samtidige personer · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Regninger til Thorvaldsen · Selvportrætter af Thorvaldsen
Personer
Accademia di San Luca · Andreas Ludvig Koop · Elisa Paulsen · Giovanni Battista Sommariva · Christine Stampe · Bertel Thorvaldsen · Giovanni Raimondo Torlonia · Horace Vernet
Værker
Sidst opdateret 25.06.2013 Print