Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9927 af 10246
Afsender Dato Modtager
Orla Lehmann [+]

Afsendersted

København

10.10.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Vedlagte Committeebetænkning har jeg igaar Aftes bragt hjem med fra Borgerrepræsentantskabet for at bede Dem læse den igjennem; i Eftermiddag skal jeg atter lade den afhente. Naar det ligger mig stærkt paa Hjærte, at Kommunen i denne Sag maa seire, saa er det ikke blot fordi jeg ikke seer noget andet Middel til at holde Thorvaldsens Eftermæle i Ære og vedligeholde Kjærlighed til hans Musæum, men især fordi jeg frygter for, at hvis Borgerne ved denne Leilighed atter faae at føle, at de kun ere skabte til at betale og saa kastes tilside, faaer man dem aldrig til at gaae ind paa nogen Ting.


Kjøbenhavn den 10de Oktober 1845.
Ærbødigst
Orla Lehmann.
Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 113.

Sidst opdateret 02.12.2011 Print