Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9584 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hans Henrik Herforth [+]

Afsendersted

København

9.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Med en anden hånd end brevskriverens:]
Protokolbilag Nr 192, fremlagt i afg Conferentsraad
Thorvaldsens Bo den 30te Aug 1845   No 1 ad 18

Erklæring

Den 18 Mai 1841 henvendte jeg mig, efter Grosserer H Puggaards Anmodning og paa hans Vegne, til nu afdøde Conferentsraad Thorvaldsen for at erholde udleveret “de 3 Gratier” i Marmor, hvilket Kunstværk Sidstnævnte i sin Tid havde lovet at overlade Førstnævnte, imod en Afstaaelsessum af 350 Specier. –
Udleveringen fandt imidlertid ikke Sted, ligesom Betalingen heller ikke blev medtaget, da Conferentsraad Thorvaldsen erklærede, at ovennævnte Kunstværk ikke var gandske færdigt fra hans Haand, men at det var hans Hensigt, efter Tilbagekomst fra en da forehavende Reise til Italien, at fuldende det, og saafremt han inden han retournerede hertil, afgik ved Døden, vilde det iblandt hans efterladte Papirer findes optaget, at af bemeldte Kunstværk existerede 2 Exemplarer, hvoraf det ene var bestemt for det Thorvaldsenske Museum, og det andet vilde blive udleveret Grosserer H. Puggaard, imod at erlægge den anførte Afstaaelsessum 350 Species –

Kiøbenhavn den 9de April 1844

HHHerforth

Generel kommentar

Dette er et bilag til Puggaards brev af 14.7.1845.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 89
Personer
Hans Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.01.2013 Print