Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7719 af 10247
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

13.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Se original

Til
  Thorvaldsen
Ved hans første Besøg i Studenterforeningen den 13de Oct. 1838.
––––––––––––––

Mel.: Jeg ønsker mig en yndig Viv!

October bliver man Student,
At sige, naar man staar sin Prøve,
Kan Græsk og Romersk excellent,
Samt Archimedes Konst udøve;
Fortælle snildt hvad Klio skrev –
Alt har vi skikkeligt forklaret,
Men Du fik stoltest Borgerbrev,
Thi Du i Marmor svared’.

Du blev Student, og Du kan troe,
Just i October maa det være.
Du hugged’ Dig igjennem jo,
Saa Talemaaden kom til Ære.
“Hvad giver op Du af Homer?”
Blev spurgt, og man jo vented’ Blade:
Da formed’ Du til Liv i Leer
Den hele Iliade.

Det Sprog Praxiteles har talt,
Det talte Du, som ingen Anden,
Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du plastisk gav, Du fatted’ Manden.
Du dristig Skjønhedscirclen slog,
Beregned’ alle Former nøie,
Og i Historien Du tog
Jo Klio selv den høie.

Man spurgte Dig i Christendom,
Og Du lod Stenen for Dig tale;
See Christus i vort Tempel kom
Med Kraft og Mildhed at husvale.
Svar gav Du i Astronomi,
Saa selv Copernicus gjenleved’;
Dit Marmor-Ord er Poesi,
Slig Stiil har Du os skrevet.

Dansk og Latin med Marmor-Ord,
Du talte, saa det Døde leved.
De bleve hørt i Syd og Nord,
Stolt Danmarks Moderhjerte bæved’.
Den yngste Kreds Du om Dig seer,
Hvert Øie er en Glædens Kjerte.
Hvo elsker og beundrer meer,
End just det unge Hjerte!

H. C. Andersen

Generel kommentar

Dette digt blev afsunget ved festen til ære for Thorvaldsen i Studenterforeningen 13.10.1838.
Digtet er her afskrevet efter den trykte udgave i Kjøbenhavnsposten 17.10.1838, se original.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 17.10.
Sidst opdateret 09.02.2015 Print