Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10222 af 10246
Afsender Dato Modtager
Abraham Meyer [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

22.10.1861 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. Herr Etatsraad J. M. Thiele

Resumé

Meyer beder om en afstøbning af Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223.

Min Broder i Manchester har bedet mig om, at forskaffe ham en Gibsaftryk af Thorwaldsens Buste i naturlig Størrelse som Pendant til min sal. Broders.

Da denne nu ikke er at faae i Handlen, men findes i Akademiets Besiddelse, vilde jeg herved have Etatsraaden anmodet om, om De tillod, at Assessor Truelsen laante den til Gibser Orlandi for at tage en Gibsafstøbning deraf.


 
d. 22/10/61.
Med Høiagtelse
Ærbødigst
Abr: Meyer
Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2
Emneord
Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker
Personer
Ernst Meyer · Venanzio Orlandi · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.08.2014 Print