The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10222 of 10246
Sender Date Recipient
Abraham Meyer [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl.

22.10.1861 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S. T. Herr Etatsraad J. M. Thiele

Abstract

Meyer beder om en afstøbning af Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223.

Min Broder i Manchester har bedet mig om, at forskaffe ham en Gibsaftryk af Thorwaldsens Buste i naturlig Størrelse som Pendant til min sal. Broders.

Da denne nu ikke er at faae i Handlen, men findes i Akademiets Besiddelse, vilde jeg herved have Etatsraaden anmodet om, om De tillod, at Assessor Truelsen laante den til Gibser Orlandi for at tage en Gibsafstøbning deraf.


 
d. 22/10/61.
Med Høiagtelse
Ærbødigst
Abr: Meyer
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works
Persons
Ernst Meyer · Venanzio Orlandi · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.08.2014 Print