22.10.1861

Sender

Abraham Meyer

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl.

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S. T. Herr Etatsraad J. M. Thiele

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Meyer beder om en afstøbning af Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223.

Document

Min Broder i Manchester har bedet mig om, at forskaffe ham en Gibsaftryk af Thorwaldsens BusteI i naturlig Størrelse som Pendant til min sal. BrodersII.

Da denne nu ikke er at faae i Handlen, men findes i Akademiets Besiddelse, vilde jeg herved have Etatsraaden anmodet om, om De tillod, at Assessor Truelsen laante den til Gibser OrlandiIII for at tage en Gibsafstøbning deraf.


 
d. 22/10/61.
Med Høiagtelse
Ærbødigst
Abr: Meyer

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2

Subjects

Persons

Works

A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens selvportræt, A223, der findes i marmor på Kunstakademiet, se også brevteksten nedenfor.
    Abraham Meyer henvendte sig til Thiele ikke bare i hans egenskab af Akademiets sekretær, men også i kraft af hans venskab med både Ernst Meyer og Thorvaldsen.

  2. Dvs. den danske maler Ernst Meyer.
    Den buste af Meyer, der omtales, er sandsynligvis den danske billedhugger August Saabyes (1823-1916) portræt af Meyer, der blev fremstillet i netop 1861, hvor dette brev er skrevet.

  3. Den italienske gipser Venanzio Orlandi, der boede i København.

Last updated 19.08.2014