Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8974 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Forseglet med lak.

19.1.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for det / Thorwaldske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Quittering af dens Medlem, Silke- og Klædekræmmer J. H. Lund, 15,000rbd Sedler i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13de Novembr. 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de Januar 1842

Kierulff

Schäffer Bentley Skibsted Riis-Lowson
Dahl Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 86
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print