Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8973 af 10246
Afsender Dato Modtager
Alessandro Torlonia [+]

Afsendersted

Rom

19.1.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Henrik Stampe [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Torlonia sender 166,66 scudi til Henrik Stampe. Hans kreditbrev er dermed opbrugt.

Se original

Messr Torlonia M ont l’honneur de présenter leurs complimens les plus distingués à Monsr le Baron de Stampe & de lui envoyer la somme de Ecus 166.66. pour valeur comme au bordereau d’autrepart de 500 Marcs de Banque de Hambourg & pour solde de sa lettre de credit, comme par les quittances ci jointes qu’ils le prient de vouloir bien leur renvoyer avec sa signature. MessrTorlonia M gardent par devers eux la lettre de credit qui se trouve épuisée.

Le 15. Janvier
1842


B. M.. 500 à 33 2/3

moins la Comr$ 166.66.

Lettre de Crecit Mr B. 6000

Le 20. Juillet à Munich

– trachés – M.
Le 31. Aout à Livorne
Le 16. Octobre à Rome
Le 3. Decembre idem
Le 15. Janvier pour solde
 
1000 –
1500 –
1500 –
1500 –
500 –
M. 6000 –
Generel kommentar

Dette er en meddelelse fra Torlonia til Stampe om udbetalingen af 166,66 romerske scudi. Dermed var Stampes kreditbrev opbrugt, som det fremgår af opgørelsen for neden. Et kreditbrev eller et kreditiv var datidens alternativ til en veksel. Det blev udstedt på et bestemt beløb, og et såkaldt cirkulær-kreditbrev kunne anvendes i flere forskellige byer, altså ved rejser. Indehaveren af kreditbrevet kunne få udbetalt penge i udlandet hos udstederens – i dette tilfælde antagelig Conrad Hinrich Donners – bankforbindelser.


Som det fremgår af opgørelsen for neden havde familien Stampe (og Thorvaldsen) hævet penge undervejs på deres rejse fra Danmark, som de tog afsked med 25.5.1841, og til Rom, som de ankom til 12.9.1841.

Eftersom det omtalte kreditbrev var opbrugt med udbetalingen af de 166,66 scudi, foranledigede Stampe, at Donner udstedte et nyt kreditbrev til familien Stampes hjemrejse fra Rom, se brev af 15.2.1842.

Arkivplacering
m34, nr. 81
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Pengeudlån og veksler · Rejsen til Rom, maj-september 1841
Sidst opdateret 18.11.2015 Print