The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8974 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Forseglet med lak.

19.1.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for det / Thorwaldske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Quittering af dens Medlem, Silke- og Klædekræmmer J. H. Lund, 15,000rbd Sedler i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13de Novembr. 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de Januar 1842

Kierulff

Schäffer Bentley Skibsted Riis-Lowson
Dahl Hansen C. N. David

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 86
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 19.08.2011 Print