19.1.1842

Sender

Københavns Magistrat

Sender’s Location

København

Information on sender

Forseglet med lak.

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscomissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for det / Thorwaldske Musæum.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammer Assessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Quittering af dens Medlem, Silke- og Klædekræmmer J. H. Lund, 15,000rbd Sedler i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13de Novembr. 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de Januar 1842

Kierulff

Schäffer Bentley Skibsted Riis-Lowson
Dahl Hansen C. N. David

/[Holmer]

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 86

Subjects

Last updated 19.08.2011