Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8423 af 10247
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

2.5.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr Justitsraad Münter vil af Deres egenhændige medlagte Concepter kunne overbevise Dem om Afskrifternes Rigtighed. Meere derom findes ikke i Protocollen, som jeg, om De ønsker det, skal sende Dem

2 May 1840 Ærbødigst
Collin

Jeg har verificeret Udskriften og underskrevet Brevet.

Münter

Da efter min Formening til det i No 3 anførte Brev maae medfølge de 2de specificerede Beregninger maatte jeg bede dette skee og i Brevet bemærket forinden jeg kan tiltræde inholdet

G. Sibbern

Disse 2 Overslag el. Beregninger ere ikke blandt de af Commissionens Papirer, som ere beroende hos mig, ellers havde jeg strax udtaget dem; maaskee har Bygmesteren faaet dem tilbage; i saa Fald ville Vedkommende kunne faae dem hos ham. d 3 May 1840

Collin

Da Academiet ved Magistastraten har forlangt de fornødne Documenter maae jeg og formene at de fra Bygningskommiss: sendes til Academiet igien Magistraten.

G. Sibbern

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Theodor Münter, Gottfried Nicolai Sibbern og Jonas Collin.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 32
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print