2.5.1840

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Justitsraad Münter vil af Deres egenhændige medlagte Concepter kunne overbevise Dem om Afskrifternes Rigtighed. Meere derom findes ikke i Protocollen, som jeg, om De ønsker det, skal sende Dem

2 May 1840 Ærbødigst
Collin

Jeg har verificeret Udskriften og underskrevet Brevet.

MünterI

Da efter min Formening til det i No 3 anførte Brev maae medfølge de 2de specificerede Beregninger maatte jeg bede dette skee og i Brevet bemærket forinden jeg kan tiltræde inholdet

G. SibbernII

Disse 2 Overslag el. Beregninger ere ikke blandt de af Commissionens Papirer, som ere beroende hos mig, ellers havde jeg strax udtaget dem; maaskee har Bygmesteren faaet dem tilbage; i saa Fald ville Vedkommende kunne faae dem hos ham. d 3 May 1840

Collin

Da Academiet ved Magistastraten har forlangt de fornødne Documenter maae jeg og formene at de fra Bygningskommiss: sendes til Academiet igien Magistraten.

G. Sibbern

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Theodor Münter, Gottfried Nicolai Sibbern og Jonas Collin.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 32

Emneord

Kommentarer

  1. Den danske rådmand Theodor Münter.

  2. Gottlieb Nicolai Sibbern, murmester og medlem af Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Sidst opdateret 19.08.2011