Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9996 af 10246
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

10.6.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Danske Kancelli [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / det kongelige danske Cancellie.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Concept

Bygningsarbeidet ved Thorvaldsens Museum er saa vidt fremrykket, at de indre Indretninger til Kunstsagernes Opstilling ere paabegyndte. Til dette Øiemed er af Testator givet en Sum af 25000 Rbd, men hvoraf kun Renterne maae benyttes. Da nu hiin Opstilling med Forberedelser vil koste henimod ca 13000 Rbd, og bør udføres med al Kraft, saa maa denne Sum skaffes tilveie ved et Laan, som nærmest kan optages fra Museet selv, af den øvrige Kapital, som Testator har skjenket til dets Vedligeholdelse i det Hele, dog ligeledes kun ved at anvende Renterne. Endskjøndt denne interieure Transaction kan skee uden Fare for Museets Capital, naar den aarlige Rente, 1000 Rbd af førstnævnte Sum bruges til Laanets uafbrudte aarlige Afdrag og den tilbagestaaende Deels 4 procentige Forrentning, hvorved Summen i Løbet af 18 Aar vil være tilbagebetalt til Hovedcapitalen, saa have undertegnede Executores dog anseet det for rigtigst at anmelde dette for det kongelige danske Cancellie, og dertil at erhverve dets Samtykke, som man herved udbeder sig. En Afskrift af Codicillen af 25 Januar 1843, hvis 5, 6 og 7 §§ indeholde de hertil henhørende Bestemmelser, vedlægges.

Kjøbenhavn den -4-10de Juni 1846.

C. Th. [Cl.] B.

(At skrive til St. G. Dir., finder jeg, med nøiere Overlæg, unyttigt, med mindre man vilde i det Hele underkaste sig St. G. Dir.s Controll [med] Pengenes (hele Formuens) Anvendelse, og det er der ikke Spørgsmaal om)

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 115
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print