Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9993 af 10246
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

28.5.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

For at sætte Commissionen i Stand til at lade det tilbagestaaende Arbeide ved Museet ufortøvet paabegynde, har man, efter Dens Begiering i Skrivelse af 26de d. M. sat en sum af 6000rbd til Sammes Disposition, i Tillid til at Den sørger for at dette Laan vorder tilbagebetalt saasnart som muligt.

Mod Qvittering af Commissionens Medlem Hr J. H. Lund vil Summen kunne modtages i en Anviisning paa Banken.

Kjøbenhavn, d. 28de Mai 1846.

Collin Thiele Bissen
Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 114a
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print