The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9993 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

28.5.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

For at sætte Commissionen i Stand til at lade det tilbagestaaende Arbeide ved Museet ufortøvet paabegynde, har man, efter Dens Begiering i Skrivelse af 26de d. M. sat en sum af 6000rbd til Sammes Disposition, i Tillid til at Den sørger for at dette Laan vorder tilbagebetalt saasnart som muligt.

Mod Qvittering af Commissionens Medlem Hr J. H. Lund vil Summen kunne modtages i en Anviisning paa Banken.

Kjøbenhavn, d. 28de Mai 1846.

Collin Thiele Bissen
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 114a
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print