The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9994 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

29.5.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Henrik Mundt [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Ved at omsende dette Brev fra executores til behag. Giennemlæsning tillader jeg mig at anmode vore Colleger, DHrr J. H. Lund og T. Lund, om at ville have den Godhed at sørge for [at] Arbeidet uopholdeligen sættes i Gang.

d 29 May 1846

Collin

Seet d. u. s.

Mundt       Driefer

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 114
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print