The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9992 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

28.5.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.W. Bissen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: ST. / Hr Professor Bissen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiære Hr Professor

Jeg maa indstændig bede Dem om at erklære, om De stemmer for Professor Schouws Mening ell. for Justitsraad Thieles og min?

Thi vi skulle dog have Ende paa Sagen.

d 28 Ma[ii] 1846.

Hengivent
Collin

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 282b
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print