The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9991 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

28.5.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / BygningsCommissionen for Ths Museum.
Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

For at sætte Comiss. i Stand til ufortøvet at lade det tilbagestaaende Arbeide ved Museet ufortøvet paabegynde, har man, efter Deres Begiæring i Skriv af 26 d.M. sat en Sum af 6000r til Deres Sammes Disposition, i Tillid til at den sørger for at dette Laan vorder tilbagebetalt saasnart som muligt.

Mod Quitering af Comiss. Medlem Hr. J. H. Lund vil Summen kunne modtages i en [Anviisning] paa Banken.

Kiøbenh. d. 28 Ma[ii] 1846.

Collin. Thiele. Bissen.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 282c
Document Type
Document by amanuensis
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 28.06.2016 Print