Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9991 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

28.5.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / BygningsCommissionen for Ths Museum.
Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

For at sætte Comiss. i Stand til ufortøvet at lade det tilbagestaaende Arbeide ved Museet ufortøvet paabegynde, har man, efter Deres Begiæring i Skriv af 26 d.M. sat en Sum af 6000r til Deres Sammes Disposition, i Tillid til at den sørger for at dette Laan vorder tilbagebetalt saasnart som muligt.

Mod Quitering af Comiss. Medlem Hr. J. H. Lund vil Summen kunne modtages i en [Anviisning] paa Banken.

Kiøbenh. d. 28 Ma[ii] 1846.

Collin. Thiele. Bissen.
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 282c
Dokumentstatus
Færdigt dokument af koncipist
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 28.06.2016 Print