Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9075 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

15.6.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscomissionen / for det / Thorwaldsenske / Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 11te dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 15000Rbd Sedler, i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novber 1839, skal udredes af Stadens Midler, til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 15 Juni 1842

Schäffer Bentley Riis-Lowson
Dahl D. Hansen C N David

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101l
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print