15.6.1842

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscomissionen / for det / Thorwaldsenske / Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 11te dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 15000Rbd Sedler, i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novber 1839, skal udredes af Stadens Midler, til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 15 Juni 1842

Schäffer Bentley Riis-Lowson
Dahl D. Hansen C N David

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101l

Emneord

Sidst opdateret 02.08.2011