The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9075 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af laksegl.

15.6.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygningscomissionen / for det / Thorwaldsenske / Musæum
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 11te dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J H Lund, 15000Rbd Sedler, i videre Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novber 1839, skal udredes af Stadens Midler, til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 15 Juni 1842

Schäffer Bentley Riis-Lowson
Dahl D. Hansen C N David

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101l
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print