Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9382 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

15.9.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorwaldsenske / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, i Anledning af Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have anmodet Stadens Borgerrepræsentanter om at møde med os i det Thorwaldsenske Musæums Bygning førstkommende Tirsdag d: 19de d: M:, Middag Kl: 1, for i en Samling med velbemeldte Commission at tage Spørgsmaalet om det indvendige Decoreringsarbeide ved Bygningen under Overveielse, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, d. 15de Septb 1843

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 96
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print