The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9382 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens laksegl.

15.9.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorwaldsenske / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At vi, i Anledning af Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have anmodet Stadens Borgerrepræsentanter om at møde med os i det Thorwaldsenske Musæums Bygning førstkommende Tirsdag d: 19de d: M:, Middag Kl: 1, for i en Samling med velbemeldte Commission at tage Spørgsmaalet om det indvendige Decoreringsarbeide ved Bygningen under Overveielse, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, d. 15de Septb 1843

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Hansen C. N. David

/[Holmer]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 96
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print