15.9.1843

Sender

Københavns Magistrat

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens laksegl.

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorwaldsenske / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

At vi, i Anledning af Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have anmodet Stadens Borgerrepræsentanter om at møde med os i det Thorwaldsenske Musæums Bygning førstkommende Tirsdag d: 19de d: M:, Middag Kl: 1, for i en Samling med velbemeldte Commission at tage Spørgsmaalet om det indvendige Decoreringsarbeide ved Bygningen under Overveielse, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, d. 15de Septb 1843

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Hansen C. N. David

/[Holmer]

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 96

Subjects

Last updated 02.08.2011