15.9.1843

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorwaldsenske / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At vi, i Anledning af Commissionens behagelige Skrivelse, dateret 13de dennes, under Dags Dato have anmodet Stadens Borgerrepræsentanter om at møde med os i det Thorwaldsenske Musæums Bygning førstkommende Tirsdag d: 19de d: M:, Middag Kl: 1, for i en Samling med velbemeldte Commission at tage Spørgsmaalet om det indvendige Decoreringsarbeide ved Bygningen under Overveielse, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.

Kjøbenhavns Raadstue, d. 15de Septb 1843

Kierulff

Bentley Skibsted Riis-Lowson
Hansen C. N. David

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 96

Emneord

Sidst opdateret 02.08.2011