Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6565 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Wilckens [+]

Afsendersted

København

27.10.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / det kongelige Academie for de skjønne Kunster / i Kiøbenhavn.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da undertegnede har bragt i Erfaring: at formedelst Sygdom en Reserve-Opsynsbetjent Post, ved det kongelige Academie for de skjønne Kunster, mulig vorder vacant, tillader jeg mig i dybeste Underdanighed at ansøge om Samme naadigst maatte forundes mig. – En Anbefaling fra Directionen for de maßmannske Søndagsskoler medfølger.

Kiøbenhavn d: 27 Octbr: 1834.

underdanigst
Carl Frederick Wilckens

Generel kommentar

Se den omtalte anbefaling af 27.10.1834.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Indkomne Breve, IV 32.
Sidst opdateret 07.01.2013 Print