Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6566 af 10246
Afsender Dato Modtager
De Massmanske Søndagsskoler [+]

Afsendersted

København

27.10.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Carl Frederik Wilckens, der søger Ansættelse, som Opvarter ved det kongelige Academie for de skjønne Kunster, har siden Aaret 1821, da hans Fader døde, og dennes Forretninger, som Bud ved vore Skoler bleve overdragne den Afdødes efterladte Enke, besørget en Deel af Budforretningerne ved Skolerne. De Forretninger der saaledes af os have været ham overdragne, har han stedse udført med megen Orden og Punktlighed, og har han derved erhvervet sig vor fuldkomneste Tilfredshed.

Og ligesom vi holde os forvissede om, at den kongelige Direction for bemeldte Academie, vilde blive tilfreds med hans Tjeneste, hvis hans Begjering blev opfyldt, saaledes vilde det glæde os meget, om vi ved denne vor Anbefaling kunde virke Noget, til at see hans Ønske opfyldt.

Directionen for de maßmannske Søndagsskoler.
Kjøbenhavn d. 27 October 1834
Amunsen

R. Schiftin. Aalborg. Hammerich. Hetsch. KHHegelund Ursin RLystrup
J Christensen Dienhoff
Generel kommentar

Se ligeledes C.F. Wilckens ansøgningen af 27.10.1834.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Indkomne Breve, RA 1834.
Sidst opdateret 07.01.2013 Print