The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6566 of 10246
Sender Date Recipient
De Massmanske Søndagsskoler [+]

Sender’s Location

København

27.10.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Carl Frederik Wilckens, der søger Ansættelse, som Opvarter ved det kongelige Academie for de skjønne Kunster, har siden Aaret 1821, da hans Fader døde, og dennes Forretninger, som Bud ved vore Skoler bleve overdragne den Afdødes efterladte Enke, besørget en Deel af Budforretningerne ved Skolerne. De Forretninger der saaledes af os have været ham overdragne, har han stedse udført med megen Orden og Punktlighed, og har han derved erhvervet sig vor fuldkomneste Tilfredshed.

Og ligesom vi holde os forvissede om, at den kongelige Direction for bemeldte Academie, vilde blive tilfreds med hans Tjeneste, hvis hans Begjering blev opfyldt, saaledes vilde det glæde os meget, om vi ved denne vor Anbefaling kunde virke Noget, til at see hans Ønske opfyldt.

Directionen for de maßmannske Søndagsskoler.
Kjøbenhavn d. 27 October 1834
Amunsen

R. Schiftin. Aalborg. Hammerich. Hetsch. KHHegelund Ursin RLystrup
J Christensen Dienhoff
General Comment

Se ligeledes C.F. Wilckens ansøgningen af 27.10.1834.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Indkomne Breve, RA 1834.
Last updated 07.01.2013 Print