The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6565 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Wilckens [+]

Sender’s Location

København

27.10.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / det kongelige Academie for de skjønne Kunster / i Kiøbenhavn.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Da undertegnede har bragt i Erfaring: at formedelst Sygdom en Reserve-Opsynsbetjent Post, ved det kongelige Academie for de skjønne Kunster, mulig vorder vacant, tillader jeg mig i dybeste Underdanighed at ansøge om Samme naadigst maatte forundes mig. – En Anbefaling fra Directionen for de maßmannske Søndagsskoler medfølger.

Kiøbenhavn d: 27 Octbr: 1834.

underdanigst
Carl Frederick Wilckens

General Comment

Se den omtalte anbefaling af 27.10.1834.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Indkomne Breve, IV 32.
Last updated 07.01.2013 Print