Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8343 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

15.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Den Kongelige Slotsbygnings Commission.

Resumé

Thorvaldsen beder om 500 rigsbankdaler specier som afdrag på de kunstværker, han leverer til Christiansborg Slot.

[Translation]

Til nogle nu forefaldende Udgifter behøver jeg en Sum af 500 Specier. Jeg tager mig derfor den Frihed at anmode Den Kongelige Commission om, at anvise mig denne Sum i Afdrag paa hvad der vil tilkomme mig for de Arbeider, jeg har paataget mig at levere til Christiansborg Slot.

Kiøbenhavn, d. 15 Febr 1840 ærbødigst
Albert Thorvaldsen
Generel kommentar

Brevet er af Slotsbygningskommissionen påtegnet: “J. Litr D No 301. Anvist 20’ Febr. 1840”

Arkivplacering
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, betaling i rater
Sidst opdateret 10.10.2016 Print