Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7428 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et laksegl.

20.1.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Det Høj Kongelige Akademie / for de skjønne Kunster / à / Kopenhagen / Danemarca.
Brevet er desuden poststemplet, hvoraf datoen, men ikke stedet kan læses. Datoen for stemplingen lyder: “6. Febr. 38.”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Hans Majestæt Kongens allernaadigste Reskript af 27 Decb hvilket det høie Akademie har sat mig i Kundskab om, byder mig ufortøvet at svare, for at lade Akademiet vide at det er mig i mere end en Henseende kjært at benytte mig af den i Sommer til Livorno kommende Fregat, i det jeg ikke allene agter at sende en Deel af mine Kunstsager, men det tillige er mit Ønske uden videre Ophold at tiltræde min længst besluttede Hjemreise med denne skjønne Skibslejlighed. Jeg vil drage Omsorg at Alt kan intreffe i Livorno i Begyndelsen senest i Midten af Juny Maaned.

I det jeg herom underrette det høie Akademie, tegner jeg mig

Rom den 20st. Jan: 1838 underdanigst
Albert Thorvaldsen
Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ditlev Blunck
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Rejsen til Danmark, august-september 1838
Sidst opdateret 13.05.2016 Print