The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7428 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været lukket med et laksegl.

20.1.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Det Høj Kongelige Akademie / for de skjønne Kunster / à / Kopenhagen / Danemarca.
Brevet er desuden poststemplet, hvoraf datoen, men ikke stedet kan læses. Datoen for stemplingen lyder: “6. Febr. 38.”

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Hans Majestæt Kongens allernaadigste Reskript af 27 Decb hvilket det høie Akademie har sat mig i Kundskab om, byder mig ufortøvet at svare, for at lade Akademiet vide at det er mig i mere end en Henseende kjært at benytte mig af den i Sommer til Livorno kommende Fregat, i det jeg ikke allene agter at sende en Deel af mine Kunstsager, men det tillige er mit Ønske uden videre Ophold at tiltræde min længst besluttede Hjemreise med denne skjønne Skibslejlighed. Jeg vil drage Omsorg at Alt kan intreffe i Livorno i Begyndelsen senest i Midten af Juny Maaned.

I det jeg herom underrette det høie Akademie, tegner jeg mig

Rom den 20st. Jan: 1838 underdanigst
Albert Thorvaldsen
Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ditlev Blunck
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838 · Journey to Denmark, August-September 1838
Last updated 13.05.2016 Print